Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

OBRNĚNÉ VLAKY

Z dobové příručky:

Obrněný vlak tvoří dvě soupravy: souprava ubytovací a souprava bojová.

Osádka obrněného vlaku je v soupravě bojové jen za boje. Mimo boj dlí v soupravě ubytovací, kterou tvoří zvláštní odřad normálních osobních a nákladních vagonů a neobrněná lokomotiva. Jsou zde vozy pro ubytování gážistů a mužstva, vůz pro kancelář, skladiště, dílnu a kuchyni.

Souprava bojová se skládá z obrněné lokomotivy a z vozů dělových i kulometných. Počet bojových vozů v soupravě může být různý; obyčejně jsou to 1-2 vozy dělové a 1-2 vozy kulometné. Lokomotiva je vřaděna mezi ostatní bojové vozy. Vpředu, někdy i vzadu je připojen k bojové soupravě tzv. vůz předběžný, chránící soupravu před najetím na nastraženou minu nebo na uvolněné koleje. Je proto k soupravě připojen 6metrovou spřáhlovou tyčí.

Předběžný vůz je obyčejně plochý železniční vůz bez bočnic a veze nejnutnější železniční materiál na opravu svršku (kolejnice a pražce) a část zásoby uhlí pro stroj. Není chráněn brněním, jen ložiska kol jsou kryta proti střelám.

Dělové vozy jsou vyzbrojeny 1 – 2 děly v otáčivých věžích a několika kulomety.

Normální střelba z děl obrněného vlaku je střelba přímá. Je však výhodné (zvláště má-li obrněný vlak několik dělových vozů), mohou-li tato děla střílet i nepřímo.

Je-li v bojové soupravě jen jeden dělový vůz, je zařaděn za předběžným vozem, jsou-li dva, je druhý na konci bojové soupravy. Alespoň část kulometů umístěných v dělových vozech musí mít výstřel po trati.

Osádkou dělového vozu je důstojník – velitel vozu, obsluha děl a kulometů a část železničního a spojovacího personálu.

Kulometné vozy jsou zařaděny uprostřed soupravy. Počet kulometů se řídí typem vozů (4 – 10). Kulomety mají výstřel do stran. Je-li kulometný vůz posledním v bojové soupravě, musí mít alespoň 1 kulomet s výstřelem po trati.

Kulomety jsou buď na podlaze vozu ve střílnách upravených v brnění (střelba sedě) nebo na zvlášť upraveném střeleckém stole (střelba stoje) nebo konečně ve zvláštních kulometných lafetkách.
Jeden z kulometných vozů bývá současně vozem velitelským a pak je v něm umístěna vysílací a přijímací radiová stanice.

Osádkou kulometných vozů je velitel, obsluha kulometů, část železničního a spojovacího personálu, a je-li kulometný vůz vozem velitelským, ještě velitelský roj.

Všechny bojové vozy jsou opatřeny pozorovací vížkou, v níž je stanoviště velitele vozu.

V jednom z bojových vozů je nádrž se záložní vodou pro stroj.

Obrněná lokomotiva je většinou tendrový stroj. Brnění chrání osádku, jakož i všechny části stroje; je však upraveno tak, aby byl ke všem částem přístup k nutnému ošetření jich.

Stroj musí být zařízen i pro čerpání vody mimo stranici.

Osádkou je strojvedoucí a topič.

Okruh činnosti obrněného vlaku je kolem 8 hodin.

Maximální rychlost od 45 km/hod. výše.

Někdy patří k bojové soupravě i 1 – 2 malé obrněné motorové dreziny, sloužící k průzkumu a zajišťování obrněného vlaku.

Taková dezina má výbušný motor, výzbroj 1 – 2 kulomety, brnění kolem 10 mm, osádkou její je 1 velitel, 2 řidiči a 2 střelci.

K spojení uvnitř bojové soupravy se užívá průběžného telefonu, elektrického zvonkového zařízení, zvukovodu a konečně parní píšťaly.

Kromě obrněných vlaků měly v minulých válkách a budou mít jistě i v budoucnu široké pole působnosti také improvisované obrněné vlaky.

Takový improvisovaný obrněný vlak se skládá ze zvlášť upravených nákladních železničních vagonů a z lokomotivy. Ochranou proti střelám je buď dvojitá stěna, mezi níž je napěchován písek nebo štěrk anebo pytlíky s pískem, nebo konečně zavěšené pancířové desky.

Vyzbrojen je dělem a kulomety, postavenými na podlaze vozů.

Zdá se, že v budoucnu budou obrněné vlaky, které poskytují velký cíl a prozrazují se kouřem stroje nahrazeny obrněnými motorovými vozy.

Dnešní typy velkých železničních motorových vozů se hodí k tomuto účelu velmi dobře. Na jednom takovém voze lze umístit dělo i několik kulometů. Několik takových vozů bude kromě toho vždy možno spojit do jedné soupravy.

(Rukověť pro aspiranty a důstojníky v záloze, Díl I., Svazek 2. V Praze 1936, vydal Vědecký ústav vojenský)

TOPlist