Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PAd (projekt)

Zbrojní průmysl Československé republiky dosáhl před druhou světovou válkou mnoha úspěchů na poli konstrukčním i exportním. Ve 30. letech se v našich továrnách vyráběly především vynikající pěchotní zbraně a obrněná vozidla. Zakázky pro domácí ozbrojené síly sice tvořily co do počtu zakoupených zbraní podstatný podíl výroby, u mnoha velice pokrokových konstrukcí zůstalo, v tom lepším případě, u jednoho či několika prototypů (to platí i pro letecký průmysl aj.).

Zejména Škodovy závody v Plzni, později „Akciová společnost“, vypracovaly projekty mnoha typů tradičně i novátorsky zkonstruovaných obrněných vozidel. K těm nejzajímavějším a nejprogresivněji pojatým patří bezesporu obrněný automobil Škoda PAd - "Pancéřový Automobil dělový". Projekt dostal tovární číslo Zb 5554P.

Škodovka měla se stavbou obrněného vozidla vyzbrojeného dělem již určité zkušenosti, neboť v roce 1927 dala vzniknout „dělové verzi“ vozidla PA-II s označením PA-II-děl. Tento automobil, postavený v jediném exempláři, byl navržen jako podpůrné vozidlo. V přední části zvýšené pevné nástavby sestavené z rovných plechů (na rozdíl od zaoblené „Želvy“ PA-II) se nacházelo dělo Škoda L28 ráže 7,5cm, po obou stranách a v zadní části korby pak byly celkem tři kulové lafety pro 1 těžký kulomet Maxim 08.

obrněný automobil PA-II „Želva“

Obrněný automobil PA-II "Želva", ze kterého vycházel typ PA-II-děl. (Foto: archiv, volné dílo)

PA-II-děl. postavený na čtyřkolovém podvozku byl však vzhledem ke své dělové výzbroji poněkud přetížený. Oproti svému kulometnému předchůdci byl o 2040 kg těžší, avšak výkon motoru zůstal stejný, tj. 70 koní (51,7 kW). Rychlost se snížila ze 70 na 45 km/h a rovněž terénní a jízdní vlastnosti, které byly u podobných vozidel už tak nedostačené, asi nebyly na požadované výši. Poslední nevýhodou byla na tehdejší poměry příliš vysoká cena. Proto není až tak překvapující, že v mnoha směrech opatrné MNO tento typ neobjednalo.

PA-II-děl.

Obrněný automobil PA-II-děl. navržený jako podpůrné vozidlo (Foto: archiv, volné dílo)

Obrněný automobil PAd, který byl navržen o čtyři roky později, v roce 1931, byl zcela novou konstrukcí. Klasický čtyřkolový podvozek byl nahrazen osmikolovým, resp. dvěma čtyřkolovými. Každý z nich měl vlastní šestiválcový motor s výkonem 96 koní. Pro srovnání - lehký tank vz. 34 měl motor o výkonu 62,5 koní a obrněný automobil vz. 30 „jen“ 30 koní. Navíc byla všechna kola poháněná, takže se de facto jednalo o vozidlo 8x8, přičemž přední čtyři kola ve směru jízdy byla řízená. PAd měl, stejně jako PA-I, II a III, tzv. symetrickou konstrukci, tj. byl řiditelný v obou směrech a měl tedy i dva řidiče.

Nejpozoruhodnější byla ovšem navrhovaná výzbroj vozidla. Ve velké otáčivé věži mělo nést dvě (!) spřažená víceúčelová 4cm děla Škoda Z1 ráže 47mm (tímto dělem byl vyzbrojen i prototyp pásového nosiče Škoda MU-6). Hlavní zbraně doplňovaly čtyři lehké kulomety vz. 26. Pokud by vývoj typu dále pokračoval, je možné, že by byla výzbroj zredukována na jedno dělo, kulomety LK vz. 26 mohly být nahrazeny 2-3 TK vz. 35/37, mohlo dojít ke zjednodušení konstrukce atd. I tak by se ale jednalo o silně vyzbrojené vozidlo s maximální rychlostí 80 km/h, které by ani v první polovině války nemělo mnoho srovnatelných protivníků.

MU-6

Dvoúčelové dělo Škoda Z1 ráže 47 mm na podvozku tančíku MU-6 (Foto: archiv, volné dílo)

Důvodů, které zapříčinily to, že vozidlo nebylo objednáno ani postaveno byť v jediném exempláři, bylo hned několik. Armáda zaváděla na počátku 30. let do výzbroje obrněné automobily vz. 30 vyráběné kopřivnickou Tatrou. Dodávka padesátikusové série těchto poměrně malých a jednoduchých vozidel, vyzbrojených pouze dvěma lehkými kulomety vz. 26, v podstatě vyčerpala nepříliš štědré prostředky určené na pořízení obrněné techniky. Vysocí armádní představitelé viděli budoucnost spíše ve vývoji kolohousenek a těžších tanků, na ministerstvu zase prosazovali tančíky.

V této úvodní fázi tak byly proinvestovány prostředky, které nakonec neměly téměř žádný efekt. Projekty kolouhousenek a z nich odvozených středních tanků (KH-50/60/70, Š-III) dopadly neslavně, nejinak tomu bylo v případě tančíků vyvinutých z anglických Carden-Loyd Mk. VI, kterých bylo nakonec objednáno 70 pod označením Tč. vz. 33. Tato vozidla se však kvůli svým nepříznivým vlastnostem hodila leda k výcviku.

Posledním hřebíkem do rakve projektu Zb 5554P se stalo postupné zavádění lehkých tanků LT vz. 34 a 35 do výzbroje. Branná moc došla zcela racionálně k závěru, že vzhledem k nastalému ohrožení republiky bude nutné pořídit velké množství tanků. Na nevyzkoušené typy kolové obrněné techniky tak nezbývaly prostředky, ačkoli výrobní kapacity nebyly nikdy zcela využity – plně vytížena výrobou obrněných vozidel nebyla Tatra ani Zbrojovka Brno, ČKD/Praga a Škoda zase velké množství techniky vyvážely. Po zkušenostech s provozem OA vz. 30 navíc sami vojáci doporučovali nahrazovat kolová obrněná vozidla u smíšených přezvědných oddílů vozidly pásovými.

Závěrem lze říci, že si armáda sice uvědomovala nutnost zavedení vozidel podobných typu PAd (např. uvažovanou montáží věže s kanonem PÚV na podvozku OA vz. 30), vzhledem k nedostatku finančních prostředků si je ale nemohla dovolit. Bylo třeba vyrobit stovky letadel, postavit tisíce bunkrů atd. Státní rozpočet byl v této těžké době velice napjatý, hospodářská krize a nebezpečí války mu příliš „neprospívaly“. Ostatně ČSR vydávala i tak na obranu velkou část HDP – v roce 1938 dokonce největší ze všech demokratických států. Fašistická Itálie a Německo, komunistický SSSR a imperialistické Japonsko však zbrojily ve zcela jiném měřítku. Jednotky československé útočné vozby tak nikdy nedosáhly plánované kvantitativní a mnohdy ani kvalitativní úrovně.

Autorova představa koncepce (nikoli vzhledu) vozidla Škoda PAd na základě poválečného francouzského typu Panhard EBR

Srovnání TTD typu PA-II-děl. a PAd

Typ vozidla obrněný automobil obrněný automobil
Výrobce Škoda, Plzeň Škoda, Plzeň
Označení výrobce PA-II-děl. PAd / Zb 5554P
Léta výroby 1927 projekt z r. 1931
Počet vyrobených vozidel 1 0
Označení čs. armády PA-II dělový -
Evidenční čísla NIX 222, nové 13358 -
Hmotnost 9,40 t ?
Délka 6,06 m ?
Šířka 2,16 m ?
Výška 2,81 m ?
Pancéřování 3 - 5,5 mm 8 - 15 mm (?)
Výzbroj 1x 7,5cm dělo Škoda L28 2x 4cm dělo Škoda Z1
  1x těžký kulomet Maxim 08 4x lehký kulomet vz. 26
Zásoba střeliva 48 dělo, 1500 TK ?
Osádka 4 2 řidiči + 2 až 3 (?)
Typ motoru 1x Škoda, 4válec, vodou chlazený 2x Škoda, 6válec
Obsah 9730 cm3 ?
Výkon 70 k (51,7 kW) / 1500 ot./min. 2x 96 k (2x 71,6 kW)
Nejvyšší rychlost 45 km/h 80 km/h
Dojezd 250 km ?

Překážky - stupeň

příkop

brod

 

25 cm

30 cm

45 cm

?

 

Zdroje

FRANCEV, Vladimír, KLIMENT, Charles K. Československá obrněná vozidla 1918-1948. Vyd. 1. Praha: Naše vosjko, resp. 2. (Ares), 2004, 375 s. ISBN 80-86158-40-3 (Ares), ISBN 80-206-0743-9 (Naše vojsko).

PEJČOCH, Ivo. PEJS, Oldřich. Obrněná technika 5: Střední Evropa 1919-1945 (I. část). Vyd. 1. Praha: Ares a Jan Vašut, 2004, 375 s. ISBN 80-86158-32-2 (Ares), ISBN 80-7236-317-4 (Jan Vašut).

TOPlist